catering
Kalite, Yapılacak İşin Kanıtlanmış Doğruluğunu İfade Eder. Başka Bir İfadeyle Başta Sağlık Ve Can Güvenliği Olmak Üzere İnsanların Çok Yönlü Olarak Ele Alması Gereken Önemli Yaşam Unsurudur. Kaliteden Kasıt Sadece Ürün Kalitesi Olarak Algılanmamalıdır. Bize Göre Kalite, Bir Standarttır Ve Hayatın Her Alanında Yer Almalıdır. Hizmet Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketimizde Bu Kalıp İçinde Yer Alarak Başta İşleyiş, Düzen Ve Sistem Dahilinde Kalite Bilincini Çalışanlarına Ve Müşterilerine Yaşatmak İçin Gerekli Her Türlü Alt Yapı Oluşumunu Sağlamıştır.

Porselen; Ulusal Ve Uluslararası Standartların Gereği Olarak Uygulanan Kalite Yönetim Sistemini Faaliyet Gösterdiği Tüm Üretim Alanları Ve İşletmelerinde Uygulamaktadır. Uyguladığı Bu Sistemleri Aşağıda Sunulan Sistem Belgeleri İle Tescilleterek Kalite Standartlarını Koruyarak Çalışmaktadır.

• Iso 9001: 20008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi
• Iso 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi
• Iso 14000:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi
• Ohsas 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetimi Belgesi

Kalite Yönetiminde Çalışan Faktörü

Kalite Yönetiminde Her Şeyden Önce Yazılı Matbu Formlar Üzerine Veya Klişeleşmiş Standart Verilere Göre İşlem Yapmanın Sonuç Getirmeyeceğine İnanan Bir Kalite Politikamız Mevcuttur. Kalite Yönetiminde Bir Çok Firma Sadece Belgelendirme Yöntemiyle Sahip Oldukları Matbu Düzeyde Yönetim Anlayışına Sahiptir. Biz Kalite Yönetiminde Daha Gerçekçi Ve Daha Profesyonel Bir İş Anlayışı Oluşturmak Adına Kalite Yönetiminin İnsan Faktörüyle, Yani Bilinçli Çalışan Profiliyle Daha İyi Sonuçlar Getireceğine İnanan Bir Yapıya Sahibiz.

Bunun İçin Çalışanımıza Değer Verir, Öncelikli Olarak Yaptığı İşin Anlam Ve Önemini Öğretir, Süreçler Doğrultusunda Pratik Gözlem Ve İncelemeye Dayanarak Geliştirir, Ve Bu Süreçlerin Sonunda Bir Kültür Olarak Kazanmalarını Sağlarız. Bu Çalışma Anlayışı Bizi Her Zaman Daha Başarılı Bir Sonuca Ulaştırmıştır.

Kalite Yönetiminde Temel Uygulama Alanlarımız

Üretim Yönetimi
Satış Yönetimi
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Satın Alma Yönetimi
Muhasebe Finans Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi
İş Güvenliği Yönetimi

Kalite Ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Politikamız;

• Gıda Üretim Standartlarına, Yasal Mevzuata Ve Gıda Güvenliği Şartlarına Uyarak, Kalite Ve Verimliliği Arttırmak.
• Hijyenik Koşullarda Üretim Yaparak Güvenli Gıda Sunumu Sağlamak,
• Müşteri Beklenti Ve İhtiyaçlarını Karşılayarak, Müşteri Memnuniyetini Sürekli Kılmak,
• Kalite Üretimi İlke Edinen Tedarikçi Firmalarla Uzun Dönemli Uygun Maliyetli Anlaşmalar Yaparak,Hammadde Kalitesini Yüksek Tutmak Ve Standardize Etmek,
• Değişen Piyasa Koşulları Doğrultusunda Sektörün Gereklerini Yerine Getirmek Amacıyla Son Teknolojiyi De Yakından Takip Ederek,Kalite Yönetim Sisteminde Sürekli Gelişim Sağlamak,
• Çalışanların Kişisel Becerilerini Daha Üst Düzeylere Taşımak İçin Eğitimler Düzenleyip Toplam Kaliteye Daha Etkin Katılımlarını Sağlayarak, Ekip Olma Ruhunu Geliştirmek

Amacımız

Kalite Politikamızı Uygularken, Hedeflerimizi Daha Yükseklere Taşımak, Daima İlkeli, Açık Ve Dürüst Olmaktır.

Hizmet Politikamız

Müşteri Ve Çalışanları İle Bir Bütün Olan, Bu Bütünün Gelişmesi, Büyümesi İçin Sürdürülebilir Gelişme Bilinci İle Hedef Ve Politikalarını Sürekli Gözden Geçirmeyi Benimseyen, Bu Düşünceyle Ürünleri, Hizmetleri, Bunları Ortaya Çıkaran Süreçleri Sürekli İyileştirme Amacında Olan Porselen;

-Ürün Güvenirliği Ve Çevre Bilincini Üretimin Vazgeçilmez Parametresi Sayar.
-Yenilikçilik Ve Verimlilik Anlayışıyla Teknolojinin Bütün İmkanlarını Müşterilerine Sunar.
-Ürettiği Hizmetin Kalitesinin Artmasındaki En Önemli Unsur Olarak Gördüğü İnsan Kaynaklarının
Gelişmesini, İstihdamını Ve Memnuniyetini Sağlamak İçin Çalışanlarını Teknolojinin Gelişen İmkanlarından Ve Eğitim Araçlarından Faydalandırır.

Yeni Hedefler Belirleyerek, Bunlara Yönelik Planlar Yapar Gerekli Kaynaklarla Hayata Geçirir.Porselen, Gelişen Dünya Görüşü Doğrultusunda, Güncel Teknolojileri Kullanarak, Ürünlerini, Müşteri Beklentilerine Ve Topluma Karşı Sorumluluk Bilinciyle Üretip Sunma Düşüncesi İle Geliştirilebilir Ve Sürdürülebilir Hizmet Politikası Benimsemiştir.

Çevre Ve İş Sağlığı Güvenliği Yonetim Sistemi Politikamız;

İş Sağlığı Güvenliği Ve Çevre Koruma İle İlgili Tüm Yasal Mevzuat Ve Yönetmelikleri Takip Etmek,
İşçi Sağlığı Ve Güvenliğini İle Çevre Sağlığı Konularında Mevcut Riskleri Belirlemek Ve Risklerin Gerçekleşmemesi İçin Gerekli Önlemleri Alarak, Çevre Ve İşçi Sağlığını Korumak,
İş Sağlığı Ve Güvenliği İle Çevre Koruma Konularında Çalışanları Bilinçlendirmek Amacı İle Sürekli Eğitimler Vermek,
Çevre Koruma İle İşçi Sağlığı Güvenliği Konularında, Toplumsal Veya Bireysel Çalışmalara Katılarak Ve Konuyla İlgili Teknolojik Ve Bilimsel Gelişmeleri Takip Ederek Sistemleri Sürekli İyileştirmek,

Amacımız

Çevre İşçi Sağlığı /Güvenliği Politikamızı Uygularken, Toplumu Daha Çok Bilinçlendirmek, Çalışanlarımızın Ve Çevrenin Sağlığını Koruma Düşüncesi İle Hareket Eden Örnek Bir Firma Olmaktır.